เกี่ยวกับเรา

ฐานต่างประเทศ

Toyo Mebius Logistics (Thailand) Co., Ltd.

บริษัทโตโยเมบิอุสนั้น ได้ก่อตั้งสาขาขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี2011 เพื่อยึดเป็นฐานหลักในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และในขณะนี้กำลังดำเนินการขยายธุรกิจออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

社長

สาส์นจากผู้บริหาร TMLT

สวัสดีครับ !
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเวลานั้น ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้
 แต่ไม่ว่ายุคไหนๆก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงกันทั้งนั้นจริงไหมครับ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เร่งความเร็วเหล่านั้น ผมคิดว่าก็คงเป็นเพราะตัวมนุษย์อย่างเราเองนั่นแหละครับ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ยุคสมัยนี้จึงไม่เพียงหมุนเวียนไปตามกาลเวลา แต่เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกวัน ทุกวินาที พวกเราก็ต้องแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยเช่นกัน สิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนนั้น ก็คงจะถูกทำให้เลือนหายไปตามกาลเวลา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ
 จริงอยู่ว่าการเติบโตของบริษัทนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่เราก็คำนึงถึงสังคม ตัวพนักงานเอง รวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน เพื่อที่จะให้บริษัทอยู่ต่อรอดในยุคนี้ได้อย่างมั่นคง และเพื่อการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนั้น ก็ต้องมีการเปลี่ยนผันไปตามกาลเวลา แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนอย่างแน่นอนคือความจริงใจและมีน้ำใจของพวกเราครับ โตโยเมบิอุสไทยแลนด์ อีกไม่นานก็จะครบรอบ 10 ปีหลังการก่อตั้งบริษัท ซึ่งในการต้อนรับปีที่สำคัญนี้ โตโยเมบิอุสไทยแลนด์ก็จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และยังคงสนับสนุนการให้บริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลง และเพื่อการนี้ เราก็จะทำงานด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ คิดถึงเรื่องต่างๆในมุมมองของลูกค้า และเพื่อก้าวต่อไปจนถึงครบรอบ 20 ปี หรือ 30 ปี ต่อจากนี้ พนักงานทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียว มุ่งมั่นตั้งใจพยายามเพื่อกิจการที่มั่นคงและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปครับ

กรรมการผู้จัดการ
นาย โชโกะ คาเนโมโต้

ข้อความจากพนักงาน

ミーティング中の従業員 作業中の従業員

 พวกเรานั้นพยายามอย่างหนักในทุกๆวัน ทำงานกันอย่างเป็นทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ
 บริษัทของเรานั้น มีบริการหลากหลายด้านที่สามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้ ได้แก่ บริการด้านการขนส่งภายในประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึงการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งด้านนำเข้าและส่งออก อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องจักรที่คอยให้บริการอยู่เช่นเดียวกัน
 สำหรับพวกเราแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อความมั่นคงของบริษัทและการขยับขยายของกิจการ แน่นอนว่าเรายังคงซัพพอร์ตการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือโตโยไซกัน แล้วยังมีบริษัทหลายแห่งที่อยู่นอกเครือ ซึ่งทุกคนก็พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะให้ลูกค้ารู้จักเราและเลือกใช้บริการเรามากยิ่งขึ้น

ภาพรวมฐาน

会社ビル 倉庫
ที่อยู่ 14th Floor (A2) Lake Rajada Office Complex, 193/52 Rachadapisek Rd. Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand คลิกที่นี่สำหรับ Google Maps
โทรศัพท์ +66-2-661-8655
ก่อตั้ง เดือนกรกฎาคม / ปี2011

เกี่ยวกับเรา

 บริษัทโตโยเมบิอุส โลจิสติกส์ ไทยแลนด์ (TMLT) เป็นมืออาชีพด้านการขนส่งสินค้า ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศในรูปแบบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีการใช้รถหลากหลายชนิด อีกทั้งให้บริการการขนส่งด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือและทางอากาศ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก
 บริการของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือ การนำเข้าและส่งออกเครื่องจักร (รวมไปถึงของที่มีน้ำหนักมาก) และมีบริการด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก การติดตั้งและรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องจักรภายในโรงงาน รวมไปถึงการเป็นตัวแทนในการดำเนินพิธีการศุลกากรให้กับอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งขาเข้าและขาออก
นอกจากนี้ ในปัจจุบันทางเรามีให้บริการด้านการขนส่งข้ามเขตชายแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั่นก็คือ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง -กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ – พนมเปญ – กรุงเทพฯ บริษัทโตโยเมบิอุส โลจิสติกส์ ไทยแลนด์ ไม่เพียงแค่ดูแลการขนส่งสินค้า แต่ยังมีการวางแผนและเสนอวิธีการขนส่งที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า โดยมีความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าของเรา

รับคำปรึกษา หรือติดต่อสอบถามได้ที่