ตอบโจทย์การขนส่งเพื่อเชื่อมโยงห
ระหว่างเอเชียกับญี่ปุ่น

ธุรกิจของเรา

 1. การนำเข้าและส่งออกรวมถึงการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

  ทางเราเตรียมพร้อมที่จะเสนอการบริการที่เหมาะสมที่สุดในการขนส่งระหว่างประเทศของลูกค้าโดยใช้เน็ตเวิร์คที่กระจายไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเดินเรือ,สายการบิน,NVOCC และ Freight Forwarder ซึ่งทางเราได้มีประสบการณ์ในการดำเนินการส่งออกและนำเข้าทางเรือ ทางอากาศ รวมถึงการดำเนินพิธีการศุลกากรด้านรส่งออกและนำเข้าสินค้าต่างประเทศและการเข้าร่วมกับการตรวจสอบของกรมศุลกากร
 2. การขนส่งภายในประเทศไทย

  การจัดเตรียมวิธีการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดด้วยความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านการส่งออกและนำเข้าอุปกรณ์,วัสดุ,ผลิตภัณฑ์ของ Toyo Seikan Group ซึ่งทางเราสามารถขนส่งด้วยตู้คอนเทเนอร์ รวมถึงการขนส่งแบบ Bulk Cargo หรือการขนส่งแบบพิเศษด้วย
 3. การติดตั้งและรื้อถอนเครื่องจักร์และอุปกรณ์

  การซัพพอร์ตทั้งโพรเซสของการส่งออกและนำเข้าเครื่องจักร์และอุปกรณ์เพื่อการผลิตตั้งแต่เอาออกจากตู้คอนเทเนอร์(Devanning),เปิดกล่อง,นำเข้าโรงงาน,ติดตั้งเครื่องจนถึงรื้อถอน,ขนออกจากโรงงาน,ใส่กล่อง,ใส่ในตู้คอนเทเนอร์(Vanning)
 4. การกระจายสินค้าต่าง ๆ (Distribution)

  การเก็บรักษาและควบคุมสินค้าคงคลังต่าง ๆ ไว้ในศูนย์กระจายสินค้าก่อนที่จะส่งมอบงาน รวมถึงการคัดเลือก การตรวจ การแปรรูปในการขนส่งตามความต้องการของลูกค้า โดยเตรียมพร้อมวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมตามประเภทของสินค้า เช่นบรรจุภัณฑ์ สินค้าที่บรรจุ สินค้าไฟเบอร์หรือสินค้าอาหารเป็นต้น
 5. การส่งออกไปยังประเทศอาเซียน

  พวกเราได้สร้างเน็ตเวร์คการขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ กับปรเทศอาเซียน โดยได้รับ Cross Border License (ใบอนุญาตการขนส่งข้ามพรมแดน) ระหว่างไทย-เมียนมา และไทย-กัมพูชา ซึ่งสามารถขนส่งข้ามแดนโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถบรรทุก พวกเราสามารถให้บริการในการขนส่งไม่ว่าจะเป็นพิธีการศุลกากร การเก็บรักษา จนถึงการขนส่งด้วยรถบรรรทุกโดยมีคุณภาพงานที่สูง

สาส์นจากประธานบริษัท Toyo Mebius Logistics (Thailand)

ประธานกรรมการและประธานบริษัท
มาซาฮิโระ โคอิเดะ

Toyo Mebius Logistics (Thailand) มีการพัฒาธุรกิจในหลายด้าน โดยมีฐานอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือของToyo Mebius co., Ltd.

ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทำให้ความต้องการของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นและมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กำลังเผชิญกับสถานการ์ที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เข้มงวด การรักษาการจ้างงาน และการตอบสนองต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แม้ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจมากกว่าเดิม เราจะพัฒนาการบริการด้านโลจิสติกส์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เราไม่เพียงแต่ให้บริการโลจิสติกส์ (การขนส่งและคลังสินค้า) ภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศทั้งขาเข้าและขาออกจากประเทศไทย รวมถึงการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์นำเข้า การให้บริการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมหลากหลาย และการสร้างบริการโลจิสติส์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เมบิอุสประเทศไทยได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับการปลูกฝังมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพสูงนั่นเอง นอกจากนี้เรามุ่งมั่นที่จะฝึกฝนและดำเนินการปฏิบัติงานในแต่ละวันด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด และเราหวังที่จะเสนอการบริการอันทรงคุณค่ารูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าต่อไป

ข้อความจากพนักงาน

พวกเรานั้นพยายามอย่างหนักในทุกๆวัน ทำงานกันอย่างเป็นทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ

บริษัทของเรานั้น มีบริการหลากหลายด้านที่สามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้ ได้แก่ บริการด้านการขนส่งภายในประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึงการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งด้านนำเข้าและส่งออก อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องจักรที่คอยให้บริการอยู่เช่นเดียวกัน

สำหรับพวกเราแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อความมั่นคงของบริษัทและการขยายของกิจการ แน่นอนว่าเรายังคงซัพพอร์ตการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือโตโยไซกัน แล้วยังมีบริษัทหลายแห่งที่อยู่นอกเครือ ซึ่งทุกคนก็พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะให้ลูกค้ารู้จักเราและเลือกใช้บริการเรามากยิ่งขึ้น

ข้อมูลของบริษัท

ชื่อบริษัท Toyo Mebius Logistics (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ของสถานประกอบการ ชั้น14 (A2) อาคารเลครัชดา 193/52 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ '+66-2-661-8655
วันที่ก่อตั้ง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554
ตัวแทนบริษัท มาซาฮิโระ โคอิเดะ กรรมการผู้จัดการ
เงินทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท